Nieuws

Vanaf 1-1-2018 hebben wij een vaste medewerker op mentorschap gezet.

Zo kunnen we uitbreiden op het gebeid van mentorschappen en is er altijd contact met een adequaat en geschoolde medewerker!

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt.

Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn/haar verzorging en begeleiding.

Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. 

 

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben.

Daarom gaat onze mentor geregeld bij de cliënt op bezoek (eens per 2 maanden).

De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars.

Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

 

De taken van de mentor bestaan vooral uit:

  • De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
  • De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen

Doordat de mentor wettelijk is benoemd zijn de bevoegdheden van de mentor:

  • beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt;
  • vaststellen in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen. De mentor zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel als mogelijk zelf te blijven doen.

Indien u onze mentorschap wilt aanvragen voor een cliënt binnen uw zorginstelling, dan kunt u, samen met ons, hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank.

Daar de mentor door de kantonrechter benoemd wordt, zal de mentor jaarlijks een evaluatierapport in dienen bij de rechtbank.

 Leefgelden

Wij wijzen u erop dat uw leefgeld tijdens de feestdagen eerder overgemaakt zal worden.
Valt de dag dat u uw leefgeld krijgt op een feestdag dan zullen wij u leefgeld een werkdag eerder boeken.

U dient er rekening mee te houden dat aanvragen voor geld minimaal 1 werkdag van te voren aangevraagd dient te worden.

 

Feestdagen 2019

Nieuwjaar                  1 januari 2019 zijn wij gesloten

Carnaval                    carnavals maandag zijn wij gesloten

Pasen                        2e paasdag zijn wij gesloten

Hemelvaartsdag        Donderdag 30 mei 2019 zijn wij gesloten

Pinksteren                 Maandag 10 juni 2019 zijn wij gesloten

Kerst                          25 en 26 december zijn wij gesloten

Als uw bewindvoerder langer als 1 werkdag achter elkaar verlof heeft of ziek is zullen uw (dringende) vragen door de andere
bewindvoerders behandeld worden.
In het geval van vakanties kan het voorkomen dat u niet binnen 1 werkdag antwoord heeft en dit mogelijk iets langer duurt als
dat u van ons gewend bent.

 

Privacy

Wij werken volgens de nieuwe richtlijnen inzake de privacy wetgeving