Budgetbeheer

Mentorschap - uitgebreid

UITBREIDING MENTORSCHAP EN CURATELE

Vanaf 1-1-2018 hebben wij een vaste medewerker op mentorschap gezet.
Zo kunnen we uitbreiden op het gebeid van mentorschappen en is er altijd contact met een adequaat en geschoolde medewerker!
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt.
Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn/haar verzorging en begeleiding.
Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. 

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben.
Daarom gaat onze mentor geregeld bij de cliënt op bezoek (eens per 2 maanden).
De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars.
Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt.
Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

De taken van de mentor bestaan vooral uit:

  • De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
  • De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen

Doordat de mentor wettelijk is benoemd zijn de bevoegdheden van de mentor:

  • beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt;
  • vaststellen in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen.
  • De mentor zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel als mogelijk zelf te blijven doen.

Indien u bij ons mentorschap wilt aanvragen voor een cliënt binnen uw zorginstelling, dan kunt u, samen met ons, hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank.
Daar de mentor (Parkstad bewindvoering) door de kantonrechter benoemd wordt, zal de mentor jaarlijks een evaluatierapport in dienen bij de rechtbank